Sat 15, Sun 16 August 2015, The 3rd Singapore Saxophone Symposium

Sat 15, Sun 16 August 2015, The 3rd Singapore Saxophone Symposium

At the Nanyang Academy of Music

Amigo saxophone collectif :

Leslie Wong ( Singapore )
Tak Chiu Wong ( Hongkong )
Phil Pierick ( USA )
Asagi Ito ( Japan )
Nele Tiebout ( Belgium )
Pikong Woo ( Taiwan )
Tae Young Kim ( Korea )

http://singaporesaxophonesymposium.com/